سه‌شنبه ، 5 مرداد ، 1400

توجیه اقتصادی پروژه های تعویض بالاست

 

توجیه اقتصادی پروژه های تعویض بالاست 


   
تعویض لامپ T10 با لامپ T8 : 

 تعویض لامپ T10 با لامپ T8 به میزان 10% مصرف برق را کاهش می دهد. علاوه بر آن مزایای زیر را دارد :

 - 25% افزایش راندمان نوری

 - ثبات نوردهی در طول زمان کاری

 - افزایش طول عمر 

 - کیفیت نور 


تعویض بالاست مغناطیسی با بالاست الکترونیکی : 

 بالاست الکترونیکی نسبت به بالاست مغناطیسی در شرایط نوری یکسان 25% مصرف برق را کاهش می دهد. در صورت نیاز اندازه گیری و مشاهده این مقدار در حضور مشتری امکان پذیر است.

 

 اثر کاهش مصرف در بهای تعرفه برق : 

 با کاهش مصرف برق تعرفه آن نیز کاهش می یابد. بطور تجربی دو عامل بالا باعث 5% کاهش تعرفه برق روشنایی می شود.


با سه عامل فوق می توان 40% در مصرف برق روشنایی با لامپ های فلورسنت صرفه جویی نمود.
 

                                                                                                                                                                  جهت مشاهده نتیجه عملی برآورهای فوق اینجا کلیک کنید

 

 

 برآورد هزینه تعویض بالاست مغناطیسی با بالاست الکترونیکی و تعویض مهتابی T8 با T10 : 

 از آنجا که اغلب قاب های روشنایی دو لامپ و یا چهار لامپ می باشند. محاسبات برای بالاست دو لامپ انجام می شود.
 

 370000 ریال ( کل هزینه )   =   245000 ریال ( هزینه بالاست )   +   70000 ریال ( هزینه نصب )   +   55000 ریال ( هزینه دو عدد لامپ )

 بالاست مورد نظر بالاست مدل PD5-8OUT می باشد . که استانداردهای تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انرژی آمریکا ( FEDERAL ENERGY MANAGEMENT PROGRAM ) جهت

 ساختمان های اداری و تجاری را دارد.

 مقدار صرفه جویی سالانه بر حسب کیلو وات ساعت :  

 مصرف دو عدد مهتابی 40 وات با بالاست مغناطیسی حدودا 90 وات است. با فرض اینکه دو مهتابی 40 وات با بالاست مغناطیسی روزانه 12 ساعت روشن بوده و روزهای کاری سال 300 روز باشد.

 مصرف سالانه دو عدد مهتابی 40 وات با بالاست مغناطیسی 324000 وات ساعت است.

 324000  ( مصرف در سال / وات ساعت ) = 12 ( کارکرد در شبانه روز / ساعت )  * 300 ( روزهای کاری سال ) * 90 ( مصرف دو مهتابی / وات )

 
 با تعویض بالاست و لامپ 40% صرفه جویی می شود.لذا صرفه جویی دو لامپ در طول یکسال کارکرد 129600 وات ساعت است.
 

  129600 وات ساعت ( صرفه جویی سالانه )     =    40% ( صرفه جویی بالاست الکترونیکی و لامپ )     *     324000 وات ساعت ( مصرف دو لامپ 40 وات با بالاست مغناطیسی در یک سال )

 

 مقدار صرفه جویی سالانه با بالاست الکترونیکی و لامپ T8 به میزان 129.6 کیلو وات ساعت می باشد. با این مقدار و تعرفه برق هر گروه مصرف کننده می توان صرفه جویی ریالی را در طول یک سال

 محاسبه نمود :

صرفه جویی ریالی سالانه    =     متوسط تعرفه برق     *      129.6 کیلو وات ساعت

 در حال حاضر تعرفه برای مصرف کنندگان دولتی 1700 ریال برای هر کیلو وات ساعت است.

صرفه جویی ریالی مصرف کننده دولتی در طی یکسال برای دو عدد لامپ مهتابی 220320 =     متوسط تعرفه برق     *      129.6 کیلو وات ساعت

 با توجه به هزینه اجرا که قبلا محاسبه شد. برای مصرف کننده دولتی برگشت سرمایه طی 20 ماه می باشد.

 

برای مصرف کننده دولتی برگشت سرمایه پروژه تعویض بالاست ، کمتر از دو سال می باشد.

 

 در حال حاضر تعرفه برای مصرف کنندگان تجاری 1800 ریال برای هر کیلو وات ساعت می باشد.

صرفه جویی ریالی مصرف کننده تجاری در طی یکسال برای دو عدد لامپ مهتابی 233280 =     متوسط تعرفه برق     *      129.6 کیلو وات ساعت

با توجه به هزینه اجرا که قبلا محاسبه شد. برای مصرف کننده تجاری برگشت سرمایه طی 19 ماه می باشد.

 

برای مصرف کننده تجاری برگشت سرمایه پروژه تعویض بالاست ، کمتر از دو سال می باشد.

 

 پروژه تعویض بالاست برای مصرف کنندگان دولتی و تجاری سود آور است. از طرفی میزان افزایش تعرفه برق به دلیل مصرف بیشتر ، در محاسبات منظور نشده است. که این موضوع نیز برای برخی از

 از مصرف کنندگان زمان برگشت سرمایه را به شدت کاهش می دهد.

 

نتایج محاسباتی فوق در پروژه های عملی اجرا شده توسط شرکت گیو مدار بطور رسمی تایید شده است. 


نمودار صرفه جویی پروژه تعویض بالاست

نمودار ستونی هزینه و میزان صرفه جویی پروژه های تعویض بالاست

 

سرمایه گذاری کنید و از نور آرام بخش محیط لذت ببرید.

 

با توجه به مدت زمان برگشت سرمایه ، گارانتی دو ساله بالاست پایا سرمایه گذاری شما را بیمه می کند.