جمعه ، 17 ارديبهشت ، 1400

مزایای بالاست الکترونیکی لامپ فلورسنت


 مزایای بالاست الکترونیکی لامپ فلورسنت

با تعویض بالاست مغناطیسی با بالاست الکترونیکی پایا ، 30% در مصرف برق صرفه جویی کنیم.


   - %30 کاهش مصرف برق

   - افزایش نوردهی لامپ

   - افزایش طول عمر لامپ

   - نور پر و یکنواخت

   - عملکرد با ولتاژ پایین

   - بدون نیاز به استارت

   - بدون صدا و لرزش

   - بدون حرارت

   - سبک 

 بالاست الکترونیکی پایا
 

   یکی از مزایای مهم بالاست الکترونیکی صرفه جویی قابل توجه آن در مصرف برق می باشد. بعلت مزایای فوق ، بالاست الکترونیکی 

   در چند دهه اخیر بسرعت جایگزین بالاست مغناطیسی شده است. چنانکه امروزه استفاده از بالاست مغناطیسی برای لامپ فلو  

   رسنت در کشور های پیشرفته کاملا منسوخ شده است. در ادامه مزایای بالاست الکترونیکی نسبت به بالاست مغناطیسی تشر 

      یح می شود :  

 

  کاهش مصرف برق :

   بالاست الکترونیکی لامپ فلورسنت 30% مصرف برق را نسبت به بالاست مغناطيسي كاهش مي دهد . سه عامل مؤثر در این 

   كاهش عبارتند از :

   - افزایش نوردهی: نوردهی لامپ فلورسنت در فرکانس بالا افزایش می یابد. این عامل پارامتر نور به وات مصرفي را افزایش داده

    باعث كاهش مصرف برق مي شود.

   - اثر حرارتی : بالاست الکترونیکی نسبت به بالاست مغناطيسي تلفات گرمایی بسیار کمتری دارد . كاهش حرارت باعث كاهش 

   مصرف برق مي شود.

    - عدم اختلاف فاز جریان و ولتاز ورودی : برخلاف بالاست مغناطيسي جریان و ولتاژ ورودی بالاست الکترونیکی تقريبا هم فاز مي

    باشد ( اين پارامتر در تيپ هاي مختلف بالاست پايا تفاوت مي كند. ) لذا تلفات توان راکتیو  ندارد. همچنین تلفات ناشی از عبور    

    جریان در سیم ، در این بالاست کمتر می باشد. این عوامل نيز باعث کاهش مصرف برق می شوند.

 

 افزایش نوردهی لامپ :

   نوردهی لامپ فلورسنت در فرکانس بالاتر از  20KHZ  افزایش می یابد. فرکانس کار بالاست های الکترونیکی معمولا بالاتر از20k

   هرتز می باشد لذا میزان نوردهی بالاست الکترونیکی در لامپ های فلورسنت بیشتر از بالاست مغناطيسي می باشد.

   

صرفه جویی بالاست الکترونیکی

افزایش نور مهتابی بر حسب افزایش فرکانس

نور مهتابی با افزایش فرکانس زیاد می شود لذا

بالاست الکترونیک  10% نور بیشتر نسبت به بالا

ست مغناطیسی دارد . بدون اینکه  توان بیشتری

مصرف کند . این یکی از دلایل مهم کاهش مصرف 

برق توسط بالاست الکترونیکی است. 
  افزایش طول عمر لامپ :

   بالاست مغناطيسي با چشمک زدن لامپ را روشن می کند . ولی بالاست الکترونیک لامپ فلورسنت را بلافاصله روشن کرده و

   فشار کمتری به فیلامان ها وارد می کند. این عامل باعث افزایش طول عمر لامپ می شود.
 فیلامان مهتابی

  نور پر و یکنواخت :

   بالاست مغناطيسي با فرکانس 50HZ برق شهر لامپ را روشن می کند . و نور لامپ با فرکانس  100HZ سو سو می زند که

   به طور مستقیم قابل رویت نیست . ولی اثر آن در کناره های لامپ قابل مشاهده  است . این سو سو  در موقع مطالعه و کار

   خستگی چشم را به همراه دارد . و با بالا رفتن زمان ، باعث خستگی عصبی می شود . ولی بالاست الکترونیکی با فرکانس 

   بالا کار می کند. لذا لامپ متصل به آن دارای نور پر و یکنواخت است.

 
 پروژه تعویض بالاست الکترونیکی

   عملکرد با ولتاژ پایین :

   با کاهش ولتاژ برق شهر بالاست مغناطيسي قادر به روشن کردن لامپ نیست. ولی بالاست الکترونیکی با ولتاژ پایین حتی

   تا 110 ولت لامپ را روشن می کند.

 

 

   بدون نیاز به استارت :

   بالاست الکترونیکی نیاز به استارت نداشته و بلافاصله لامپ را روشن می کند . عدم وجود استارت نیاز به سرویس دهی

   را کاهش داده همچنین باعث افزایش طول عمر لامپ می شود.
استارت مهتابی


 

  بدون صدا و لرزش :

   بالاست الکترونیکی به علت عملکرد در فرکانس بالا و ایجاد میدان مغناطیسی ضعیف ، صدا و لرزش ایجاد نمی کند.

 

 

   وزن کم :

   وزن 10 عدد بالاست الکترونیکی برابر وزن 1 عدد بالاست القایی می باشد.

 

در كشورهاي پيشرفته استفاده از بالاست مغناطیسی براي لامپ هاي فلورسنت ، كاملا منسوخ شده است.

 

 

 
منابع :

  مرکز تحقیقات روشنایی آمریکا                                     WWW.LRC.RPI.EDU