چهارشنبه ، 30 مهر ، 1399

پروژکتور ضد انفجار پایا

پروژکتور ضد انفجار هوشمند پایا


 

 

پروژکتورهای ضد انفجار پایا مجهز به سیستم هوشمند جهت آشکار سازی ، نمایش و مدیریت خطای ولتاژ ورودی و افزایش دما می باشند. همچنین برای نوردهی آنها از ماژول های LED استفاده
   شده که نسبت به سایر لامپ ها مصرف کمتر و طول عمر بیشتری دارند. علاوه بر آن ماژول های LED برای روشنایی مناطق مستعد انفجار مزایای زیر را دارند :
    - بر خلاف سایر لامپ های مورد استفاده در پروژکتور ، برای روشن کردن ماژول های LED نیاز به ولتاژ بالا نیست. لذا پروژکتور LED ایمن تر بوده و برای حفاظت ضد انفجار آن بجز حفاظت d از سایر             حفاظت ها نیز می توان استفاده کرد. 
   - نسبت به سایر لامپ های مورد استفاده در پروژکتور ، حرارت کمتری تولید می کنند.                                                                                                            
بالاست ضد انفجار پایا
   حفاظت های ضد انفجار پروژکتور : 
   پروژکتور پایا با حفاظت ضد انفجار e مطابق با استاندارد IEC 60079-7  و حفاظت ضد انفجار mb مطابق با استاندارد           IEC 60079-18 حفاظت شده است و برای محیط های سطحی  ZONE1 & ZONE2 کاربرد دارد. 
   کلاس حرارتی آن  T5  بوده و دمای بدنه آن حداکثر به 100C می رسد. هر یک از ماژول های LED و بدنه پروژکتور
   مجهز به یک سنسور حرارتی می باشند. در صورت بروز شرایط بحرانی، با رسیدن دمای هر کدام از این نقاط به   
   100C پروژکتور خاموش می شود. با رسیدن دمای تمامی نقاط به کمتر از 65C پروژکتور روشن می شود.
  تمام سیم های خروجی ( سیم های منصل به ماژول های LED ، لامپ های نشانگر و سنسورهای حرارتی ) از
  برق ورودی ایزوله شده است و حداکثر اختلاف پتانسیل بین آنها 30V DC می باشد.

   در جدول زیر مشخصات ضد انفجار پروژکتور درج شده است :  
  EX e mb IIC T5کد حفاظتی 
ZONE1 & ZONE2  نوع محیط
>100C حفاظت دمایی
 ISOLATEDوضعیت خروجی ها
 30V DC حداکثر اختلاف پتانسیل خروجی ها
-25C<Ta<65C دمای محیط
IP65  درجه حفاظت
IEC 60079-7 & IEC 60079-18 استانداردهای رعایت شده 


 
   عملکرد پروژکتور در مقابل افزایش دما و خطای ولتاژ ورودی :
   افزایش دما : اگر در شرایط بحرانی دمای بدنه پروژکتور به 100C برسد. پروژکتور خاموش شده و لامپ نشانگر آن چشمک می زند. با             کاهش دمای بدنه در دمای 65C لامپ نشانگر خاموش شده و پروژکتور روشن می شود. خطای دما در حافظه پروژکتور ثبت می شود.

    خطای ولتاژ : اگر ولتاژ ورودی بیش از 20% افزایش یابد پروژکتور خاموش شده و لامپ نشانگر روشن می شود. با کاهش ولتاژ ورودی و 
    رسیدن ولتاژ به  Vi+%10Vi لامپ نشانگر خاموش شده پروژکتور روشن می شود. به همین ترتیب اگر ولتاژ ورودی بیش از 20% کاهش
    یابد پروژکتور خاموش و لامپ نشانگر روشن می شود. با افزایش ولتاژ ورودی و رسیدن آن به Vi-%10Vi پروژکتور روشن شده و لامپ 
    نشانگر خاموش می شود. خطای ولتاژ در حافظه پروژکتور ثبت می شود.    
   عملکرد سیستم مدیریت هوشمند خطا :
   - در صورت افزایش دمای بدنه ، پروژکتور خاموش شده و لامپ نشانگر آن چشمک می زند.
   - در صورت بروز خطای ولتاژ ورودی ، پروژکتور خاموش شده و لامپ نشانگر آن بطور ثابت روشن می شود.
   - اگر در یک دوره روشن بودن پروژکتور خطای رخ داده باشد. هنگام روشن کردن بعدی در پنج ثانیه اول، لامپ نشانگر با چشمک زدن و یا دایم روشن بودن وقوع و نوع خطای دوره قبل را نشان می دهد.
   - اگر در یک دوره روشن بودن پروژکتور ، بیش از ده خطا اتفاق بیفتد پروژکتور خاموش شده و لامپ نشانگر نوع خطا را نشان می دهد. در این حالت برای ری ست شدن لازم است پروژکتور خاموش شود.
   
   درایور پروژکتور :
   برای تغذیه ماژول LED از درایورهای تیپ 6 پایا استفاده شده است. درایور با جریان ثابت باعث افزایش راندمان و افزایش طول عمر LED می شود. علاوه بر آن درایورهای تیپ 6 پایا مجهز به مدارهای زیر 
   می باشند :
   - مجهز به فیلتر لاین و مدار پسیو اصلاح پاور فکتور و هارمونیک ورودی
   - مجهز به فیلتر محافظ جهش ولتاژ ورودی 
   - مجهز به محافظ اتصال باز 
   - مجهز به محافظ اتصال کوتاه
   - مجهز به محافظ افزایش دما 

مدل های پروژکتور ضد انفجار هوشمند پایا   
   در حال حاضر پروژکتور در سه مدل تولید می شود. مشخصات ضد انفجار کلیه مدل ها یکسان است که در ابتدای صفحه درج شده است ولی مشخصات الکتریکی سه مدل تفاوت می کند. تفاوت اصلی       سه مدل به شرح زیر است :
   مدل PSE100 : ولتاژ ورودی این مدل 220V AC بوده و در دو نوع 50W و 100W تولید می شود.
   مدل PSE110 : این مدل با ولتاژهای ورودی 24V AC , 48V AC , 110V AC و در دو نوع 50W و 100W تولید می شود.
   مدل PSE120 : این مدل با ولتاژهای ورودی 24V DC , 48V DC , 110V DC  و در دو نوع 50W و 100W تولید می شود.
  
پروژکتور ضد انفجار هوشمند پایا مدل PSE100 
  

  این مدل با توان 50W و 100W تولید می شود. و ولتاژ ورودی آن  220V AC است. مشخصات ضد انفجار آن در ابتدای 
  صفحه و مشخصات الکتریکی آن در جدول مقابل درج شده است.برای دانلود بروشور نصب و راه اندازی پروژکتور مدل PSE100-100W دکمه زیر را کلیک فرمایید : 
برشور نصب و راه اندازی 100W

برای دانلود بروشور نصب و راه اندازی پروژکتور مدل PSE100-50W دکمه زیر را کلیک فرمایید : 

برشور نصب و راه اندازی 50W
50W 100W پارامتر 
165V<Vi<265V165V<Vi<265V ولتاژ ورودی 
0.23A<Ii<0.33A 0.45A<Ii<0.65A جریان ورودی 
>0.9 >0.9 پاور فکتور 
  <%15
 <%15هارمونیک جریان 
  4500Lm
 9000Lmمقدار نور 
 >265V
 >265Vولتاژ بالای خاموشی 
<240V<240V ولتاژ بالای روشنی 
 <165V
<165V ولتاژ پایین خاموشی 
 >180V
>180V ولتاژ پایین روشنی 
  >50000H
 >50000Hطول عمر 

 پروژکتور ضد انفجار هوشمند پایا مدل PSE110
 
  این مدل در توان های 50W و 100W با ولتاژهای ورودی 48V AC , 110V AC و در توان 30W و 60W با ولتاژ ورودی 24V AC 
  تولید می شود. مشخصات ضد انفجار آن در ابتدای 
صفحه و مشخصات الکتریکی آن در جدول مقابل درج شده است.برای دانلود بروشور نصب و راه اندازی پروژکتور مدل PSE110-60W 24V AC دکمه زیر را کلیک فرمایید : 
بروشور نصب و راه اندازی 60W 24V AC

برای دانلود بروشور نصب و راه اندازی پروژکتور مدل PSE110-30W 24V AC دکمه زیر را کلیک فرمایید : 
برشور نصب و راه اندازی 30W 24V AC

 
50W 100W پارامتر 
Vi+-%20
Vi+-%20ولتاژ ورودی 
بر حسب ولتاژ ورودی
بر حسب ولتاژ ورودی جریان ورودی 
>0.9 >0.9 پاور فکتور 
  <%15
 <%15هارمونیک جریان 
  4500Lm
 9000Lmمقدار نور 
 >Vi+%20
 >Vi+%20ولتاژ بالای خاموشی 
<Vi+%10
<Vi+%10ولتاژ بالای روشنی 
 <Vi-%20
<Vi-%20ولتاژ پایین خاموشی 
 >Vi-%10
>Vi-%10ولتاژ پایین روشنی 
  >50000H
 >50000Hطول عمر 

 پروژکتور ضد انفجار هوشمند پایا مدل PSE120
 
  این مدل در توان های 50W و 100W با ولتاژهای ورودی 48V DC , 110V DC و در توان 30W و 60W با ولتاژ ورودی 24V DC 
  تولید می شود. مشخصات ضد انفجار آن در ابتدای 
صفحه و مشخصات الکتریکی آن در جدول مقابل درج شده است.
برای دانلود بروشور نصب و راه اندازی پروژکتور مدل PSE120-60W 24V DC دکمه زیر را کلیک فرمایید : 
برشور نصب و راه اندازی 60W 24V DC

برای دانلود بروشور نصب و راه اندازی پروژکتور مدل PSE120-30W 24V DC دکمه زیر را کلیک فرمایید : 
برشور نصب و راه اندازی 30W 24V DC

 
50W 100W پارامتر 
Vi+-%20
Vi+-%20ولتاژ ورودی 
بر حسب ولتاژ ورودی
بر حسب ولتاژ ورودی جریان ورودی 
  4500Lm
 9000Lmمقدار نور 
 >Vi+%20
 >Vi+%20ولتاژ بالای خاموشی 
<Vi+%10
<Vi+%10ولتاژ بالای روشنی 
 <Vi-%20
<Vi-%20ولتاژ پایین خاموشی 
 >Vi-%10
>Vi-%10ولتاژ پایین روشنی 
  >50000H
 >50000Hطول عمر 

   قابل توجه خریداران عمده ، این شرکت توانایی طراحی و تولید پروژکتور ضد انفجار در رنج های مختلف ورودی دارد.
جهت دانلود کاتالوگ پروژکتورهای ضد انفجار هوشمند پایا دکمه زیر را کلیک فرمایید.